Tel.736 659 492

Roční kontrola komínů dle vyhlášky č.34/2016 sb. +čištění spalinové cesty(Cena je včetně výběru a odnosu sazí a kondenzátů) V ceně je dále zahrnuto vystavení kontrolní zprávy.

od 800Kč

Odfrézování dehtu pomocí rotačního čištění (CENA JE ZA PRŮDUCH)

 1000Kč

Prohlídka komínového průduchu inspekční kamerou

1000Kč

Vložkování komínu -dle průměru a složitosti montáže (cena je za bm)

od 1000 Kč

Ostatní kominické práce( opravy,pasportizace a pod.) dohodou.

 Kč